SuperiorBlimp

Nadzorowanie autonomicznej misji bezzałogowego sterowca za pomocą wirtualnej teleportacji –
od naukowych modeli ku nowemu potencjałowi technologicznemu
Supervising autonomous mission of unmanned airship by virtual teleportation –
from scientific models to new technological potential

Cel projektu: Opracowanie i wykonanie innowacyjnego systemu nadzorowania lotu bezzałogowego statku powietrznego zdolnego do zawisu
Beneficjent: Skytech Products Sp. z o. o.
Wysokość kosztów kwalifikowanych: 4 987 710 PLN
Wysokość dofinansowania: 3 879 720 PLN
Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Działanie 1.2 -Konkurs_1/1.2/2015_INNOLOT


Sun